Zestaw herbicydów Trivino 599,5 SC i Rassel 100 SC do ochrony upraw zboża

Jesień to kluczowy moment w kalendarzu rolniczym, kiedy to rolnicy podejmują wiele decyzji dotyczących przygotowania pól pod uprawy zbóż ozimych.

Jednym z głównych wyzwań w tym okresie jest zwalczanie chwastów, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla przyszłych plonów. W odpowiedzi na te wyzwania, coraz częściej stosuje się kompleksowe rozwiązania, takie jak zestaw herbicydów Trivino 599,5 SC i Rassel 100 SC, które zapewniają kompleksową ochronę upraw zboża zarówno przed chwastami dwuliściennymi, jak i miotłą zbożową.

Zestaw herbicydów Trivino 599,5 SC i Rassel 100 SC do ochrony upraw zboża

Zwalczanie miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych w zbożu ozimym

Trivino 599,5 SC i Rassel 100 SC to herbicydy, które zostały opracowane specjalnie w celu efektywnego zwalczania chwastów dwuliściennych i zapewnienia kompleksowej ochrony upraw zboża ozimego. Oba produkty charakteryzują się dwiema ważnymi właściwościami: działaniem doglebowym i nalistnym, co oznacza, że działają zarówno w glebie, jak i na liściach roślin niepożądanych, eliminując je z uprawy. Dzięki różnym substancjom czynnym, Trivino 599,5 SC i Rassel 100 SC pomagają zapobiec rozwojowi odporności chwastów na herbicydy, co jest istotnym wyzwaniem w dzisiejszym rolnictwie.

Trivino 599,5 SC i Rassel 100 SC to herbicydy o działaniu nalistnym i doglebowym. Są skuteczne w zwalczaniu chwastów dwuliściennych, takich jak chaber bławatek, miotła zbożowa, bodziszek, przytulia czepna, mak polny, fiołek polny. Substancje czynne szybko przenikają do tkanek wewnętrznych chwastów, powodując ich obumieranie. Połączenie Trivino 599,5 SC i Rassel 100 SC oferuje kompleksową ochronę upraw zboża przed różnymi rodzajami chwastów. To minimalizuje konkurencję o składniki odżywcze, światło słoneczne i miejsce wzrostu, co przekłada się na lepszą wydajność plonów.

Długotrwałe działanie herbicydu Trivino 599,5 SC i szybkie działanie Rassel 100 SC pozwalają na długotrwałą ochronę upraw zboża i kontrolę chwastów. O tym zestawie chwastów można przeczytać więcej na stronie https://innvigo.com/zestaw-trivinorassel/. Eliminacja konkurencyjnych chwastów umożliwia roślinom zboża swobodny wzrost i rozwój, co ma istotny wpływ na jakość plonów. Stosowanie herbicydów Trivino 599,5 SC i Rassel 100 SC pomaga rolnikom chronić swój trud i inwestycje, jakie wkładają w uprawę zboża ozimego.