Jak sprawdzić jakość instalacji fotowoltaicznej?

W przypadku fotowoltaiki audyt może polegać początkowo na sprawdzeniu budynku, przyjrzeniu możliwości technicznych które będą pozwalały na zamontowanie całej infrastruktury związanej z fotowoltaiką.

Oczywiście należy zwrócić uwagę czy dach jest odpowiednio wytrzymały, czy możemy odpowiednio zamocować panele fotowoltaiczne na dachu budynku. Dodatkowo powinniśmy zwrócić uwagę na podłączenie pozostałych elementów fotowoltaiki. Oczywiście tego rodzaju audyty można wykonywać także po wykonaniu całej infrastruktury związanej z fotowoltaiką, wówczas możemy dzięki audytowi odpowiednio ocenić sposób wykonania, jakość całej instalacji.

Jak sprawdzić jakość instalacji fotowoltaicznej?

Na czym polega audyt fotowoltaiczny?

W przypadku audytu po montażowego powinniśmy sprawdzić na miejscu u klienta stan instalacji, musimy dokładnie sprawdzić zgodność z normami oraz z projektem. Naturalnie cała instalacja powinna zostać włączona, sprawdzamy czy wszystko działa poprawnie. Warto zwrócić uwagę iż audyt fotowoltaiczny będzie dodatkowym sprawdzeniem firmy która montowała u nas cały system fotowoltaiczny, dokonuje go oczywiście ekspert który może określić różnego rodzaju błędy, czy też poprawki które należy wykonać. Dzięki audytowi będziemy mieli pewność iż nasza instalacja fotowoltaiczna działa tak jak należy, dzięki czemu będziemy mogli rozpocząć korzystanie z energii odnawialnej.

Z pewnością audyt fotowoltaiczny jest okazją aby spojrzeć jeszcze raz na instalację, można wówczas wyłapać różnego rodzaju niedoskonałości, niedoróbki czy też rzeczy które zostały niechcący pominięte przez instalatorów. Oczywiście dzięki temu będziemy mieli pewność iż wszystko zostało wykonane jak należy, odpowiednia osoba która wykonuje audyt z pewnością posiada doświadczenie w tego rodzaju działaniach, będzie mogła ocenić jakość wykonanej usługi.

Kiedy wykonujemy audyt fotowoltaiczny będziemy sprawdzali naturalnie różne elementy, będzie to sprawdzenie zamocowania paneli fotowoltaicznych, Następnie należy oczywiście sprawdzić skrzynki elektryczne. Trzeba oczywiście przeanalizować połączenia, sprawdzić czy okablowanie zostało podpięte w prawidłowych miejscach, czy wszystkie bezpieczniki działają prawidłowo. Oczywiście należy zwrócić uwagę także na elementy techniczne, grubość przewodów czy też parametry techniczne zastosowanych bezpieczników, przepięciówek różnych elementów instalacji elektrycznej.